Reglament Catalunya Cup 2019

5 enero, 2018

PARTICIPANTS:  

Tots els jugadors que estiguin en possessió de la corresponent Llicència Federativa en vigor. HANDICAP DE JOC MÀXIM PER SENYORS 28, Tot jugador que tingui un handicap més superior se li aplicarà un handicap màxim de joc de 28.

MODALITAT: Individual Stableford

BARRES DE SORTIDA: Barres grogues per els homes i barres vermelles per les dones.

DESEMPATS: En cas d’empats es resoldrà pel reglament de RFEG per a aquest tipus de proves.

COMITÈ DE LA PROVA: 1 – Organitzador Catalunya Cup  1 – Membre del Club seu de torneig

El Comitè autoritza als Marshalls a prendre control de temps i a donar avisos. El Comitè reserva el dret d’interpretar el present reglament sempre que es presenti un cas no contemplat en el mateix.  

REGLES LOCALS

Són aplicables les regles locals i condicions de competició vigents i publicats en el taulell i la web del club seu de torneig. Es permet l’ús de medidors (Làsers o GPS) que indiquin al jugador únicament la distancia.  

CATEGORIES

Handicap Inferior (0 – 13,4)

Handicap Superior (13,5 – 36)

Trofeu als primers classificats de cada categoria *L’entrega de trofeus es realitzarà a la Final de Circuit disputada a Sant Vicenç

FASES I PREMIS

CATALUNYA CUP – SINGAPUR

Composta per 19 tornejos, entre el gener  i  l’octubre  amb torneig final a Golf Sant Vicenç disputada a 36 forats (26 i 27 d’octubre)

Proves puntuables Puntuaran les 4 millors targetes de cada participant (en cas de jugar més de quatre proves, es comptabilitzaran els quatre millors resultats).

Categoríes Premiades Es dividiran els participants en dues categories handicap, essent el handicap inferior integrat per als jugadors amb un handicap exacte igual o inferior a 13,4. Deixant el handicap superior per als jugadors amb handicap igual o superior a 13,5.

*La categoria de cada jugador serà la que correspongui segons els handicap exacte en la primera participació.

Final de Circuit a Sant Vicenç Es classificaran per jugar la final, els 30 primers classificats de cada categoria (2) essent un màxim de 60 jugadors finalistes. La final del circuit, que establirà els guanyadors del viatge a Singapur es disputarà a 36 forats.

*La categoria a la final serà la que correspongui segons el handicap exacte del jugador en el moment de la final. Dividint-se els participants per la meitat exacte, establint d’aquesta manera les dues categoríes handicap.

Premis

Es dotarà el Circuit amb 2 premis, un per cada categoria, VOL ANADA I TORNADA BARCELONA – SINGAPUR TRANSFERS AEROPORT – HOTEL – AEROPORT TRANSFERS ALS CAMPS DE GOLF ESTADA DE 5 NITS HOTEL  a SINGAPUR + GREENFEES DE TORNEIG del 29 de novembre al 6 de desembre

*premi d’1 pax en habitació doble compartida

FASE SEGOVIA

Composta per 5 tornejos,  amb torneig final a Golf Sant Vicenç

Proves puntuables Puntuaran les 2 millors targetes de cada participant (en cas de jugar més de dues proves, es comptabilitzaran els 2 millors resultats).

Categoríes Premiades Es dividiran els participants en dues categories handicap, essent el handicap inferior integrat per als jugadors amb un handicap exacte igual o inferior a 13,4. Deixant el handicap superior per als jugadors amb handicap igual o superior a 13,5. *La categoria de cada jugador serà la que correspongui segons els handicap exacte en la primera participació.

Classificació per la final Es classificaran per jugar la final, els 25 primers classificats de cada categoria handicap (2) essent un màxim de 50 jugadors finalistes. *La categoria a la final serà la que correspongui segons el handicap exacte del jugador en el moment de la final.

Premis Es dotarà la fase amb 2 premis, un per cada categoria de handicap.   ESTADA DE 5 DIES / 4 NITS HOTEL SAN ANTONIO DEL REAL **** en AD + GREENFEES DE TORNEIG LA FAISANERA. R.C.G. LA HERRERIA, LOS ANGELES DE SAN RAFAEL  + VISITA GUIADA A SEGOVIA del 18 al 22 d’abril

*premi d’1 pax en habitació doble compartida

 

 

 

FASE BURGOS

Composta per 6 tornejos (d’abril a juliol),  amb torneig final a R.C.G. El prat.

Proves puntuables Puntuaran les 2 millors targetes de cada participant (en cas de jugar més de dues proves, es comptabilitzaran els 2 millors resultats).

Categoríes Premiades Es dividiran els participants en dues categories handicap, essent el handicap inferior integrat per als jugadors amb un handicap exacte igual o inferior a 13,4. Deixant el handicap superior per als jugadors amb handicap igual o superior a 13,5.   *La categoria de cada jugador serà la que correspongui segons els handicap exacte en la primera participació.

Classificació per la final Es classificaran per jugar la final, els 25 primers classificats de cada categoria handicap (2) essent un màxim de 50 jugadors finalistes. *La categoria a la final serà la que correspongui segons el handicap exacte del jugador en el moment de la final. Dividint-se els participants per la meitat exacte, establint d’aquesta manera les dues categoríes handicap.

Premis Es dotarà la fase amb 2 premis, un per cada categoria de handicap.   ESTADA DE 5 DIES / 4 NITS d’HOTEL (per confirmar) + 3 GREENFEES DE TORNEIG (a confirmar)  del 10 al 14 d’agost

*premi d’1 pax en habitació doble compartida

 

** L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el calendari i premis**

 

*** Els premis descrits són personals i intransferibles a 3es persones, per a les dates fixades en el reglament, en cap cas es substituirà el premi per un altre.